Питомник кошек - помет О от 30.06.2018
Котята в питомнике

                                               помет О от 30.06.2018

Ch. Ibiza Delicate Flower                               Eur.Ch. Таймыр Золотая Середина

Ozzi Osbourne Siolni живет в новом доме

Oladushka Siolni осталась в питомнике

Osirius Siolni живет в новом доме