Питомник кошек - помет С от 27 мая 2019 года
Котята в питомнике

помет С от 27.05.2019

Ch. Ibiza Delicate Flower                      Gr.Int.Ch. Pellicia Lusso Ricardo

Семен Сиолни живет в новом доме

Sonay Siolni (Соня) живет в новом доме

Samara Siolni (Самара) живет в новом доме